QDW

Nabídka služeb a produktů => Registrace uživatelů => Téma založeno: Ing. Lubomír Dočkal 21.06.2013 12:09:43

Název: Obchodní podmínky účasti v tržišti odpadů
Přispěvatel: Ing. Lubomír Dočkal 21.06.2013 12:09:43
SMLOUVA NA ÚČAST V TRŽIŠTI

je uzavřena na dobu 12 měsíců od provedení objednávky. 

Předmět

Předmětem smlouvy je možnost zadávat nabídky na likvidaci odpadu objednatelem. Provozovatel tržiště se zavazuje udržovat tržiště v chodu nejméně 99% doby. Objednatel nesmí zadávat nabídky pro cizí subjekty.

Cena je uvedena bez DPH a je stanovena podle platného ceníku. V jednotlivých případech může být stanovena smluvně. Platba za služby je provedena jednorázově formou ročního předplatného. Dodavatel si vyhrazuje právo pozastavení služeb zákazníkovi, který má neuhrazené pohledávky vůči dodavateli.