portál odpadového hospodáře
 

Informační systém odpadového hospodářství QDW
Využijte naší nabídky software pro odpady


Přihlášení

Hledání v tabulkách

Katalog odpadů

Fulltextové vyhladávání v katalogu odpadů


1 2 3 ... 29
Kód Kategorie Název odpadu
500199 O/N Odpady jinak blíže neurčené
500126 O/N Nevyužitelná frakce z drcení
500125 O/N Tonery
500124 N Nebezpečné odpady neuvedené pod čísly 50 01 16* až 50 01 19* a 50 01 21* až 50 01 23*
500123 N Zářivky a výbojky
500122 N Odpady s obsahem azbestu
500121 N Odpady s obsahem chlorfluoruhlovodíků
500120 O Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 50 01 19*
500119 N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
500118 N Odpady obsahující PCB
500117 N Odpady obsahující rtuť
500116 N Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
500115 O/N Jiné baterie a akumulátory
500114 O/N Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 50 01 13*)
500113 N Baterie obsahující rtuť
500112 N Ni-Cd baterie a akumulátory
500111 N Olověné akumulátory
500110 O/N Keramické materiály
500109 N Sklo aktivované
500108 O/N Sklo
500107 O/N Plasty
500106 O/N Malé elektrické motorky
500105 O/N Kabely a vodiče
500104 O/N Směs kovů
500103 O/N Odpady s obsahem drahých a ostatních kovů neuvedené pod čísly 50 01 01 a 50 01 02
500102 O/N Neželezné kovy
500101 O/N Železné kovy
200399 O/N Komunální odpady jinak blíže neurčené
200307 O/N Objemný odpad
200306 O/N Odpad z čištění kanalizace
1 2 3 ... 29