portál odpadového hospodáře
 

Informační systém odpadového hospodářství QDW
Využijte naší nabídky software pro odpady


Přihlášení

Hlášení o odpadech

Postup při generaci hlášení o odpadech


Hlášení o odpadech
Program SOAN umožňuje zpracovat Hlášení o produkci a nakládání s odpady podle příloha č. 20 vyhlášky 383/2001 Sb. Dále popsaným postupem lze hlášení vytvořit v listinné i elektronické podobě.
Generace hlášení o odpadech
Pomocí hlavního menu vyberte formulář Evidence odpadů.
Pomocí hlavního menu vyberte formulář Evidence odpadů.
Po kliknutí na tlačítko Normální vyvolejte výchozí hodnoty.
Vložte kód sídla firmy z adresáře, číslo provozovny musí být 0.
Vložte kód provozovny. Lze doplnit kontakt na odpovědnou osobu.
Vyplnit minimálně 1.
Nezapomeňte vyplnit v případě opravy hlášení.
Nezapomeňte vybrat technologie nakládání s odpadem (zařízení). Lze doplnit parametry zařízení.
Pokud máte jen 1 provozovnu v sídle firmy je možné použít pro sídlo i provozovnu stejný záznam (stejný kód). Pokud ale je provozovna umístěna na jiné adrese musíte mít v adresáři založenou adresu provozovny s číslem provozovny jiným než nula. Je třeba si uvědomit, že za každou prozovnu je potřeba zpracovat samostatné hlášení.
Po vyplnění formuláře můžete pokračovat. Pro urychlení generace je proces rozdělen do několika kroků.
Odsud.
V tomto kroku odstraňte všechny odhalené nedostatky a opakujte zpracování!
Postupně až sem. Tady lze hlášení vytisknout a exportovat ve formátu MS Excel.
Nakonec je možno hlášení uložit na disk počítače v elektronické podobě. Hlášení uložené na disku lze případně digitálně podepsat a odeslat do systému ISPOP. Variantně lze hlášení odeslat pomocí Vaší datové schránky do datové schránky ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), ID: 5eav8r4. Pokud hlášení odesíláte datovou schránkou, ušetří Vám čas, pokud provedete validaci hlášení (kontrola na případné nedostatky) pomocí nástroje na stránce Odeslání hlášení do ISPOP.

V průběhu generace je potřeba zvolit určité volby.
Zvolte roční pro provozovny.
Zvolte příslušný skript (zpracovávaný rok).
Hlášení je vytvořeno.
Nejčastější nedostatek je nevyplněný kontakt na odpovědnou osobu. Lze jej vyvolat přímo z formuláře hlášení karta provozovny. U fyzické osoby je třeba na kartě sídla vyplnit kontakt na statutárního zástupce a jméno v pořadí příjmení, mezera a křestní jméno.
Záložka kontakty
Kontakt na osobu odpovědnou za odpadové hospodářství. Nutno vyplnit telefon i email.
U hlášení za skládku odpadu je nejčastější nedostatek je nevyplněné parametry zařízení. Lze jej vyvolat přímo z formuláře hlášení.
Vyplnit správnou skupinu skládky.
Vyplnit finanční rezervu v Kč a volnou kapacitu v m3.
Do položky ID vložte 1 a do IČZÚJ polohu skládky.
Pokud máte skládku víceskupinovou, jednoduše založte v několik dalších záznamů zařízení pro jednotlivé skupiny. Tyto záznamy nemusí obsahovat karty odpadu.