portál odpadového hospodáře
 

Informační systém odpadového hospodářství QDW
Využijte naší nabídky software pro odpady


Přihlášení

Svoz odpadových nádob

Popis struktur svozu odpadových nádob SOAN513


Fakturace svozu odpadových nádob
Hromadná fakturace svozu převodem. Generace faktur za svoz probíhá ve dvou krocích. V první fázi je třeba vygenerovat fakturační podklady podle zvolených požadavků a v druhé fázi je použít k vlastní generaci faktur.
Generace fakturačních podkladů
Pomocí hlavního menu vybereme Generaci podkladů.
Pomocí hlavního menu vybereme Generaci podkladů
Zvolíme záložku Svoz a zadáme požadované výběry stanovišť k fakturaci.
Volba období k fakturaci, tato volba je povinná
Na ukázce zvolen výběr 1 smlouvy k fakturaci
Volba intervalu fakturace usnadňuje automatizovat podmínky při použití různých intervalů fakturace, které je třeba zpracovat v smostatných dávkách
Datum generace je třeba správně nastavit podle toho, je-li fakturace prováděna předem nebo zpětně
Pozadání podmínek lze přistpupit ke generaci
Generace podkladů
Přesun ke generaci faktur automaticky otevře dialog pro zadání podmínek fakturace
Tlačítko Zpět:storno slouží k výmazu vygenerovaných fakturačních podkladů. Takže po odstranění některé dále vygenerované faktury lze takto vymazat fakturační podklady odstraněných faktur. Funkce nemaže fakturační podklady použité v nějaké vystavené faktuře. A po opravě stanovišť pomocí žádanek rovnou přistoupit k nové generaci za stejných podmínek, protože již vygenerované fakturační podklady nebudou znovu generovány.
Formulář pro generaci faktur je možno vyvolat i z menu, ale v tomto případě jsou všechny podmínky již přednastavené podle požadavků v generaci podkladů.
Spuštění generace faktur
Tato 3 tlačítka slouží k tisku faktur, funkce převedou vygenerované faktury do 1 souboru k tisku
Tlačítko Zpět:storno a výmaz slouží k výmazu vygenerovaných faktur. Číselná řada faktur bude vrácena na stav před generací.
Po vykonání funkce generace faktur jsou právě vygenerované faktury označeny. S tímto výběrem potom pracují funkce Zpět:storno a výmaz a funkce pro tisk faktur.
S funkcí Zpět:storno a výmaz, tak i s funkcemi pro tisk faktur lze pracovat i s určitou skupinou faktur, nejen s celým výběrem, pokud si sami označíte faktury v knize faktur, se kterými budete pracovat.