portál odpadového hospodáře
 

Informační systém odpadového hospodářství QDW
Využijte naší nabídky software pro odpady


Přihlášení

Svoz odpadových nádob

Popis struktur svozu odpadových nádob SOAN513


Tabulka odpadových nádob
Tabulka odpadových nádob
Konvence názvů odpadových nádob
Uvádím uživateli SOANu obecně příjímanou konvenci názvů odpadových nádob
1. a 2. pozice - 2 písmena zkratky odpadu
Kód Katalog Název
KO 200301 komunál
PA 200101 papír, kartony
PE 150102 plast
SK 150107 sklo
SZ 150107 sklo barevné
SB 150107 sklo bílé
BI 200201 bio odpad
GA 200108 gastro odpad
3. pozice - 1 číslice 1-9 dle nádob
Kód Nádoba
1 Popelnice 110 l
2 Popelnice 120 l
3 Popelnice 240 l
4 Kontejner 660 l
5 Kontejner 1100 l
od 4. pozice 1-3 písmena
Kód Četnost svozu
A 1 x týdně
AA 2 x týdně
AAA 3 x týdně
C 1 x 14 dnů
M 1 x měsíčně
M2 1 x 2 měsíce
R bez svozu
další pozice
Kód Schéma svozu
-L letní svoz
-Z zimní svoz
-S svoz mimo prázdniny
-0 prázdné schema
-1 .. -9 identické schéma