portál odpadového hospodáře
 

Informační systém odpadového hospodářství QDW
Využijte naší nabídky software pro odpady


Přihlášení

Svoz odpadových nádob

Popis struktur svozu odpadových nádob SOAN513


Přepočet svozů nádob na množství odpadu
Příprava předpokládaného množství odpadu
Přepočet svážených nádob na množství odpadu probíhá automaticky. V jednom kroku lze vygenerovat záznamy v provozním deníku (průběžné evidenci odpadu) pro každý druh odpadu v libovolném období celých měsíců. Algoritmus využívá fiktivní předpokládané množství odpadu jednotlivých druhů nádob a druhu odpadu. Tato hodnota je uložena ve skladu nádob.
Fiktivní předpokládané množství odpadu jednotlivých druhů nádob a druhu odpadu
Položku stačí zadat jen u originálních nádob, u odvozených to není třeba. Skript zařídí zkopírovaní. Skript se jmenuje Aktualizace mn. odpadu nádob a je dostupný z Menu -> Nástroje -> Výpočet.
Provedení přepočtu svozů nádob na množství odpadu
Pomocí hlavního menu vybereme povel Generace provozu.
Pomocí hlavního menu vybereme Generaci provozu
Při operaci přepočtu pro konkrétní druh odpadu za zvolené období je třeba znát
  • Součet fiktivního předpokládané množství odpadu výsypů vybraných nádob podle druhu odpadu ve zvoleném období
  • Celkové skutečné množství odpadu odpovídající stejným podmínkám
Celkové skutečné množství odpadu
Součet fiktivního předpokládané množství
Obě hodnoty je možné zjistit automaticky použitím tlačítka Zjistit po zvolení příslušných podmínek.
Skutečné množství je možné zjistit jen pokud existují příslušné záznamy v provozním deníku. Na konci každého kroku generace je vetšinou žádoucí tyto záznamy odstranit pomocí tlačítka Odstranit záznamy. Pokud tyto záznamy nejsou k dispozici je možno hodnotu přímo vepsat do položky, a v takovém případu není třeba zadávat podmínky výběru pro původní záznamy.
Fiktivního předpokládané množství odpadu výsypů vybraných nádob podle druhu odpadu předpokládá zadání výběru odpadových nádob.
Výběr nádob lze usnadnit předvolenými výběry ve skladu nádob. Je třeba mít nainstalován balíček Selnádoby.
Pomocí hlavního menu zvolíme požadovaný výběr
Podobný balíček byl vytvořen i pro katalog odpadů pod jménem Selkatalog.
Určení skutečné množství odpadu stanovišť nádob
Nyní je zobrazen poměr mezi skutečným a předpokládaným množství odpadu (položka Klíč%), který bude použit pro přepočet. Tento poměr v procentech je možné zadat též přímo. I když přepočet není požadován (poměr 100%), je třeba operaci přepočtu provést. V takovém případě lze přepočet provést najednou pro ty druhy odpadu, které nebudou přepočítávány, po úpravě/zrušení podmínek.
Start přepočtu stanovišť nádob na skutečné množství odpadu
Generace provozu přepočítaného množství
V posledním kroku je třeba určit zařízení k nakládání s odpadem (technologie), kde budou záznamu generovány ve formě příjmu odpadu z příslušných provoven umístění odpadových nádob.
Volba technologie
Start generace provozních záznamů
Vygenerované záznamy lze odstranit tlačítkem Zpět: odstranit.
Kontrola přepočítaného množství odpadu
Určené zařízení k nakládání s odpadem (technologie) může obsahovat i jiné záznamy, než generované pomocí rozpočítání. V takovém případě je pro kontrolní tisk bilancí odpadu třeba provést volbu výběr sektoru s rezervovaným klíčem #SVOZ. Funkce generace provozního deníku podle přepočítaného množství vkládá tento klíč do položky sektor skládky v provozních záznamech.
Volba předvoleného sektoru
Tuto funkcionality je možné použít i při tisku provozního deníku. A výsledek může vypadat například takto
Množství odpadu za jednotlivé měsíce odpovídají celkovému požadovanému měsíčnímu množství pro jednotlivé odpady
Až tyto operace budete provádět, tuto nápovědu lze vyvolat přímo z programu klávesou v dialogu generace provozu.