portál odpadového hospodáře
 

Informační systém odpadového hospodářství QDW
Využijte naší nabídky software pro odpady


Přihlášení

Projekty

Volba nebo založení projektu a ročního období


Založení nového roku
Program SOAN po vzoru běžných ekonomických informačních systémů ukládá záznamy většiny agend pro každé roční období samostaně. Dále popsaným postupem lze založit struktury nového roku.
Založení nového roku
Pomocí hlavního menu vyberte formulář Otevřít projekt.
Pomocí hlavního menu vyberte formulář Otevřít projekt.
Můžete zvolit oba požadavky, při založení roku není nutné.
Po kliknutí na tlačítko Nový rok a potvrzení pokračujte.
Nový rok je založen.
Po kliknutí na tlačítko Otevřít a potvrzení pokračujte.
Následně se zobrazí formulář Aktualizace.
Zvolte záložku Předcházející rok.
Použijte tlačítko všechny.
A nakonec spusťte tlačítkem Provést aktualizační proces.
Po provedení aktualizačního procesu lze formulář zavřít.
Nezapomeňte na důležitost slůvka platné ( např. Technologie platné nebo Smlouvy platné). K přenesení záznamů dojde jen v případě, že příslušný záznam ( Zařízení nebo Smlouva) Bude platný i v novém období. Platnost záznamů je dobré zkontrolovat před založením nového roku. Změny je možné provést i dodatečně následujícím postupem: V minulém ročním období zkontrolovat platnosti záznamů, případně je změnit a po přepnutí do nového ročního období vyvolat formulář Aktualizace. Lze použít volbu Žádné a aktualizovat pouze požadovanou knihu.
Následně se zobrazí formulář Průvodce.
Průvodce nastavením projektu obsahuje 4x4 rychlých voleb pro snadné nastavení projektu. Všechny rychlé volby jsou dosažitelné i z hlavní nabídky. Zkušený uživatel může různá nastavení vyvolat i přímo. Dále je dobré si uvědomit, že některé volby se vztahují k celému projektu (nejsou závislé na nastaveném ročním období) např. v záložce Dokumenty. Takové volby lze při zekládání nového roku přeskočit.
Nezapomeňte nastavit především číselné řady váženek a faktur (pokladních dokladů).
Po ukončení průvodce můžete začít pracovat.
Formulář Aktualizace se objeví pouze v případě, pokud byl zadán požadavek nebo automaticky pokud se provádí operace založení nového roku, případně lze formulář Aktualizace vyvolat kdykoliv přímo z hlavní nabídky. Stejné podmínky pro zobrazení platí i pro formulář Průvodce (Průvodce nastavením projektu).
Založení nového roku v síťové verzi
Založení nového roku v síťové verzi probíhá tak, že na jedné stanici provedete založení výše uvedeným postupem. Na ostatních stanicích je třeba ještě obnovit individuální nastavení ostatních pracovních stanic. Nejjednodušší je použít formulář Aktualizace s jedinou volbou Seznam nastavení.
Tlačítkem Obnovit načíst nastavení z předešlého období.

Alternativně lze použít funkce synchronizace projektu.
V tomto dialogu lze nastavení jednotlivých stanic mezi sebou přenášet pomocí povelů Uložit a Obnovit (myšleno do veřejného virtuálního úložiště). Takže na stanici, kde byla spuštěna generace struktur nového období se použije povel Uložit a na ostatních stanicích se povelem Obnovit nahraje individuální nastavení stanice.

A konečně další možností je si individuální nastavení vyplnit ručně.