portál odpadového hospodáře
 

Informační systém odpadového hospodářství QDW
Využijte naší nabídky software pro odpady


Přihlášení

Hledání v tabulkách

Katalog odpadů

Fulltextové vyhladávání v katalogu odpadů


1 2 3 ... 29
Kód Kategorie Název odpadu
010101 O/N Odpady z těžby rudných nerostů
010102 O/N Odpady z těžby nerudných nerostů
010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky
010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky
010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky
010308 O Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07
010309 O Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 07
010399 O/N Odpady jinak blíže neurčené
010407 N Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky
010408 O Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
010409 O/N Odpadní písek a jíl
010410 O Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
010411 O Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07
010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11
010413 O Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07
010499 O/N Odpady jinak blíže neurčené
010504 O/N Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
010505 N Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
010506 N Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky
010507 O Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
010508 O Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
010599 O/N Odpady jinak blíže neurčené
020101 O/N Kaly z praní a z čištění
020102 O/N Odpad živočišných tkání
020103 O/N Odpad rostlinných pletiv
020104 O/N Odpadní plasty (kromě obalů)
020106 O/N Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
020107 O/N Odpady z lesnictví
020108 N Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
1 2 3 ... 29