portál odpadového hospodáře
 

Informační systém odpadového hospodářství QDW
Využijte naší nabídky software pro odpady


Přihlášení

Hlášení o odpadech

Postup při generaci hlášení o odpadech


Hlášení o odpadech
Program SOAN umožňuje zpracovat Hlášení o produkci a nakládání s odpady podle příloha č. 20 vyhlášky 383/2001 Sb. Dále popsaným postupem lze vytvořené hlášení odeslat do systému ISPOP.
Odeslání hlášení o odpadech
Pomocí hlavního menu vyberte formulář Evidence odpadů.
Po generaci je možno hlášení uložit na disk počítače v elektronické podobě.

Zvolte příslušný skript (zpracovávaný rok).

Uložte soubor s hlášením do zvoleného umístění.
Název souboru si můžete zvolit sami.

Hlášení uložené na disku lze případně digitálně podepsat a odeslat do systému ISPOP. Variantně lze hlášení odeslat pomocí Vaší datové schránky do datové schránky ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), ID: 5eav8r4. Pokud hlášení odesíláte datovou schránkou, nemusí být digitálně podepsáno, je autorizováno automaticky. V takovém případě obdržíte email s výsledkem validace hlášení. Nicméně ušetří Vám čas, pokud provedete validaci hlášení (kontrola na případné nedostatky) pomocí nástroje na stránce Odeslání hlášení do ISPOP. Výsledek validace si prohlédnete okamžitě a obratem obdržíte email.
Pokud vlastníte vhodný zaručený digitální firemní podpis (např. postsignum) můžete hlášení podepsat některým univerzálním programem na podepisování XML souborů např. programem VerisignIT společnosti Dignita, který je ke stažení i na stránkách Postsignum
Nezapomeňte změnit výchozí nastavení typu podpisu na obalený
Hlášení podepište.
Hlášení odešlete ze stránky Odeslání hlášení do ISPOP.
Sem nahrajete soubor s hlášením.

Po odeslání hlášení bude zobrazen výsledek validace hlášení. Současně obdržíte email s výsledky.
Je-li Status OK, hlášení je bez chyb a může být systémem ISPOP přijato. V opačném případě odstraňte chyby a generaci hlášení opakujte.
Nyní program můžete vypnout.