portál odpadového hospodáře
 

Informační systém odpadového hospodářství QDW
Využijte naší nabídky software pro odpady


Přihlášení

Projekty

Volba nebo založení projektu a ročního období


Postup připojení k databázi projektu
Kromě nainstalované požadované verze SOAN, potřebujete ještě nainstalovaný SQL server PostgreSQL. SQL server může být nainstalován buď lokálně (na počítači, kde je nainstalován SOAN), nebo na jiný počítač. Jiným počítačem se myslí buď jiný počítač ( může být s operačním systémem na bázi Windows nebo Linux) nebo na jiný systém typu NAS serveru. Může být nainstalován na i na virtuální počítač. Podmínku pouze je aby byl přístupný v počítače, kde je nainstalován SOAN pomocí protokolu TCP. Pokud se připojujete k jinému počítači s SQL serverem, nemusí být PostgreSQL nainstalován lokálně, i když to může být výhodné pro diagnostiku a správu databází.
Dále popsaným postupem se lze připojit k existujícímu SQL serveru k již založenému projektu. V tomto smyslu projekt představuje databázi (DB) na SQL serveru. Postup lze použít i pro vytvoření nového projektu, např. při prvním spuštění SOANu. Na rozdíly mezi vytvářením nového projektu a připojením k existujícímu projektu bude poukázáno v textu.
Ke konkrétnímu projektu mohou být připojeny i různé verze SOANu. Např. k jednomu projektu lze přistupovat z verze SOAN375G a také z verze SOAN513G. A to současně z několika stanic podle Vaší licence. Jediným omezením tak je zákaz spustit najednou několik instancí SOANu na jednom počítači (můžete mít spuštěn jen jeden SOAN na jednom počítači)
Připojení k projektu
Po startu programu SOAN je zobrazen dialog pro správu projektů. Správu projektů lze otevřít i pomocí hlavního menu Archív -> Projekt.
Připojení existujícího projektu
Alternativně založení nového projektu
A následný start průvodce připojením
Zobrazení průvodce připojením
Název projektu uložený v DB. Vyplnit při novém projektu
Tj. místní počítač nebo např. 192.168.1.151
Standardní hodnota podle instalace SQL serveru
Standardní hodnota podle instalace SQL serveru
Název existující nebo nové databáze. Povolena jsou pouze malá písmena bez diakritiky (ne česká)
Po kliknutí na tlačítko OK pokračujte.
Název projektu uložený lokálně. Musí být unikátní (2 projekty nesmí mít stejný název)
Pouze při zakládání nového projektu vyplnit požadované roční období.
Volba pro připojení projektu požadavaných vlastností
Po kliknutí na tlačítko Připojit a potvrzení pokračujte.
Po zvolení ročního archívu projekt otevřete tlačítkem Otevřít
Zvolte roční období archívu
Následně otevřete projekt
Pokud je ikona projektu přeškrtnutá, projekt není dostupný. Buď není spuštěna služba PostgreSQL nebo výpadkem sítě.
Nyní je zobrazeno přihlášení uživatele
Pokud vidíte svoje jméno přihlaste se. Pokud ne, zakládáte nový projekt a přejděte do sekce nápovědy Parametrizace projektu.
V dalším kroku obnovte nastavení projektu uloženého v rámci synchronizace pracovních stanic.
Zvolte povel aktualizace
A záložku synchronizace projektu
Po volbě seznam nastavení proveďte obnovu
A v posledním kroku připojení projektu nainstalujte balíčky, pokud byly vytvořeny.
Volba instalovat balíčky
Volba instalovat balíčky
Pokud máte vytvořeny balíčky parametrizace projektu v rámci implementce projektu, potom zvolte složku odpovídající spuštěné verzi SOANu s příznakem stanice (balíčky s příznakem server se instalují jen jednou a platí pro všechny pracovní stanice a jsou již nainstalovány) např. balicky_513_stanice.
Otevřít vybrané balíčky
Po instalaci balíčků nezapomeňte SOAN ukončit a znovu spustit.
Pro urychlení dialog umožňuje výběr více balíčků. Podle standardu Windows buď podržením a volbou případně a volbou pomocí šipek.
Připojení k projektu je hotovo, můžete začít pracovat.