portál odpadového hospodáře
 

Informační systém odpadového hospodářství QDW
Využijte naší nabídky software pro odpady


Přihlášení

Software pro evidenci odpadů SOAN

Nabídka software pro evidenci odpadů SOAN


Informační systém odpadového hospodářství SOAN

Desktopová aplikace pro prostředí MS Windows je určena pro malé a střední firmy působící v oblasti odpadového hospodářství. Uplatnění najde i u původců odpadu.

Základní vlastnosti

 • Jde o modulární systém. Jednotlivé verze odlišuje, jaké moduly obsahují
 • Standardní ovládání aplikace podle doporučení MS
 • Systém tisku dokladů a dokumentů (sestav) založený na skriptovacím jazyku
 • Funkce úpravy tisků v editoru, změna vzhledu stránky, zobrazení náhledu tisku, export do MS Excel před tiskem
 • Funkce tisku štítků umožňuje např. tisk samolepek s adresou na obálky nebo např. tisk dvou váženek - kopií na jednu A4 pro laserové a inkoustové tiskárny
 • Seznam spuštěných úloh mezi nimiž lze přepínat
 • Kaskádové vyvolání číselníků s možností zakládat a upravovat záznamy
 • Individuální úpravy a rozšíření realizované pomocí balíčků (pluginů) zaručují bezproblémový update aplikace se zachováním všech změn
 • Jednoduché zálohování databáze do jediného souboru
Aplikace pro datové ůložiště používá databázový SQL server PostgreSQL. Běží nativně na všech rozšířených operačních systémech včetně Linuxu, UNIXů (AIX, BSD, HP-UX, SGI-IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) a Windows.

Seznam použitých modulů

Základní modul

Základní modul obsahuje:
 • Adresář firem provozoven ohlašovatele a partnerů
 • Vyhledání ekonomických subjektů v registru RES ze zdrojů OR, RES, RŽP, RZZ
 • Vyhledání adres provozoven subjektů v registru ÚIR-ADR
 • Číselníky státní správy CZ-NUTS4, SOP/ORP a IČZÚJ
 • Číselníky české pošty, seznamy pošt a obcí
 • Autopark, seznam vozů pro evidenci
Při hledání v RES musíte být připojeni k internetu.

Modul odpadového hospodářství

Modul odpadového hospodářství obsahuje:
 • Katalog odpadů
 • Klasifikace harmonizovaného systému
 • Číselníky kódů zařízení a zneškodnění
 • Identifikační listy nebezpečných odpadů
 • Přepravní listy, evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů
 • Seznam zařízení na nakládání s odpady ohlašovatele
 • Seznam karet odpadů jednotlivých zařízení dle provozního řádu
 • Funkce hromadné a automatické generace karet odpadu
 • Pohyby odpadů - provozní evidence
 • Interní tisky přehledů provozu, průběžné evidence a bilance odpadů
 • Tisky dle legislativy, průběžná evidence odpadů, roční hlášení o odpadech, statistická hlášení


Modul skládky

Modul skládky obsahuje:
 • Tisk vytváření finanční rezervy na rekultivaci
 • Tisk výkazu o poplatcích za ukládání odpadů


Modul svozu nádob

Modul svozu nádob obsahuje:
 • Seznam svozových nádob nebo kontejnerů
 • Pohyby jednotlivých kontejnerů
 • Seznam stanovišť svozových nádob
 • Tisk přehledů svozu


Modul fakturace

Modul fakturace obsahuje:
 • Tabulka fakturovaných služeb (sortimentu)
 • Kopletní fakturační podklady
 • Seznam vystavených smluv s rozpiskou jednotlivých smluvených položek
 • Seznam vystavených faktur s rozpiskou jednotlivých položek
 • Sofistikovaný systém generace ceny služeb
 • Užitečné funkce blokování smluv, zálohové faktury, výzvy k platbě, storno jednotlivých položek, režim přenesení daňové povinnosti
 • Sledování pohledávek s importem bankovních výpisů a tiskem upomínek
 • Tisk fakturačních podkladů
 • Tisk pokladního deníku
 • Tisk smluv
 • Hromadná generace faktur
 • Tisk faktur
 • Tisk obálek s doručovací adresou
 • Tisk přehledů smluv a faktur


Modul integrovaného vstupu dat

Modul vstupu má vlastnosti přizpůsobené požadavkům a rozsahu zadávaných údajů jednotlivých verzí programu. Jedná se o příjemky/výdejky odpadu, žádanky o svoz nádob nebo změnu svozu nádob a pod. Modul může obsahovat propojení s ovladačem váhy odpadu ALAN. Obsahuje tisk dokladu případně pokladního dokladu. Může jít o prostý formulář nebo formulář s rozpiskou. Detailní popis je uveden u jednotlivých verzí programu.